Previous Image
Next Image

info heading

info content

Website van de vrije basisschool Sint-Jozef Overmere

Welkom op de vernieuwde site.

Op onze site wordt regelmatig nieuwe informatie geplaatst.

Kom dus regelmatig eens langs om de vernieuwingen te bekijken!

Pakistanproject ‘Kinderen helpen kinderen’

Beste ouder(s)
Beste leerling(en)

Hieronder leest u een fotoverslag hoe het geld van onze wondpleisterverkoop wordt besteed in het Saint Joseph internaat in district Kashur, Pakistan. “Dank zij de inzet van jullie school kunnen we een gans jaar de werking van het internaat financieren alsook de renovatie van het dak realiseren.”
Pater Leopold Evens, missionaris
Herbert Donckers, coördinator Euro Comité vzw

Verkiezingen leerlingenraad 2017-2018

Beste ouder(s)

Op 23 oktober gingen de verkiezing door van de leerlingenraad. De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alles wat leerlingen aanbelangt: het schoolreglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid, het studieaanbod … De school is niet verplicht om de voorstellen van de leerlingenraad ook echt uit te voeren. Een school is wel verplicht om te luisteren naar de ideeën van de leerlingenraad. De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Vlnr: Luka Meganck (L6B), Merijn Willaerts (L6A), Alexander Debruyne (L5C), Lotte Vander Stricht (L5B), Milan De Groodt (L5A), Lize Van Hoecke (L4B) en Quentin Cooreman (L4A).

Herfstkrant ’t Nieuwsgiertje

Tablets

Dankzij de inspanningen van onze school, kunnen onze kinderen met de laatste nieuwe technologie aan de slag!

De nieuwe tablets worden gretig gebruikt in alle klassen!

 

Boerenkrijgontbijt met spek en eieren

Beste ouder(s)

De gezinsbond van Overmere organiseert in samenwerking met de school een Boerenkrijgontbijt op zondag 15 oktober van 8 tot 10 uur. Inlichtingen en inschrijven tot en met 8 oktober bij een van volgende bestuursleden van de gezinsbond: Kristien De Schryver (09/367 83 99), Daniël Rogiers (09/367 82 43) of Jens De Vos (0497/52 28 11). Aansluitend gaat om 10.30 uur een gezinsviering door in de OLV-kerk van Overmere. We maken er opnieuw een mooi weekend van!

Patrick De Smet, directeur

Schoolbrochure 2017-2018

Zomerkrant ’t Nieuwsgiertje

Nieuw ondersteuningsmodel vanaf 1 september 2017

34 kinderen ontvingen op zondag 7 mei het Vormselsacrament

Op zondag 7 mei ontvingen 34 kinderen van onze parochie het Vormselsacrament. Het was alweer een fantastische groep om met op weg te gaan!

Lijst eerste communicanten 2017

 

 

 

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's