Website van de vrije basisschool Sint-Jozef Overmere

Welkom op de vernieuwde site.

Op onze site wordt regelmatig nieuwe informatie geplaatst.

Kom dus regelmatig eens langs om de vernieuwingen te bekijken!

Nieuwsbrief januari 2016

Winterkrant ’t Nieuwsgiertje

Herfstkrant ’t Nieuwsgiertje

Kaartenverkoop Musical ‘Het Land van Of’

De kaartenverkoop start op maandag 9 november om 8 uur ’s morgens. Kaarten zijn vanaf dan verkrijgbaar op het secretariaat of via de reservefoon: 09/367 68 36 (énkel tijdens de schooluren).

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief september 2015

Hieronder vindt u de nieuwsbrief voor september:

Zomerkrant 2015

Beste leerling, ouder of sympathisant,
Hieronder leest u alles over de voorbije en komende activiteiten.
Patrick De Smet, directeur

Veel dank voor uw aanwezigheid tijdens het voorbije schoolfeest!

Beste ouder(s)
Het voorbije schoolfeest van 31 mei zorgde voor een mooi slot van ons jaarthema: de lekkere BBQ en pannenkoeken, de fijne spelletjes in de klassen, de toffe taalopdrachten op en naast het grote podium…
Bij deze wil ik nogmaals iedereen danken voor uw massale aanwezigheid en de vele positieve dankbetuigingen die ik van jullie mocht ontvangen!
Patrick De Smet, directeur

U vindt prachtige foto’s bij ‘De school in Beeld’.
Video

Schoolfeest op 31 mei met BBQ, opendeurdag en Fata Morgana

Tijdens het voorbije schooljaar hebben we heel wat klas- en schoolinitiatieven genomen om TAAL in de kijker te plaatsen. Graag willen we jullie een waaier van onze initiatieven tonen in de vorm van een TAAL-ALFABET.

Is ‘buitengewone’ zorg in het ‘gewone’ onderwijs haalbaar?

Beste ouder(s)
Volgend schooljaar wordt het M-decreet (Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) toegepast. Hierdoor zullen meer kinderen en jongeren die nu in het buitengewoon onderwijs school lopen, in het gewone onderwijs terecht komen.
Maar is het ‘gewone’ onderwijs klaar om de extra zorg op te nemen voor deze kinderen met beperkingen? We horen regelmatig dat er nu al te weinig omkadering is om voldoende aandacht te kunnen geven aan de zwakkere leerlingen of kinderen met leer- of andere moeilijkheden. In hoeverre zal de zorg voor deze kinderen gegarandeerd kunnen worden?
Mevrouw Van Hecke zal ook ingaan op de problematiek van kansarmoede in het onderwijs. Armoede treft één kind op tien in Vlaanderen. Opvang en begeleiding van deze kinderen betekent voor de school een extra en bijzonder moeilijke opdracht. Wat zijn hier de huidige en te verwachten maatregelen?
Een boeiende avond over de uitdagingen voor het onderwijs in de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren die op één of andere manier bijzondere aandacht nodig hebben.
Zeker de moeite om eens te komen luisteren!

Patrick De Smet, directeur

 

 

 

Links

Menu van de maand Website ouderraad