Directie

Zomerkrant 2015

Beste leerling, ouder of sympathisant,
Hieronder leest u alles over de voorbije en komende activiteiten.
Patrick De Smet, directeur

Veel dank voor uw aanwezigheid tijdens het voorbije schoolfeest!

Beste ouder(s)
Het voorbije schoolfeest van 31 mei zorgde voor een mooi slot van ons jaarthema: de lekkere BBQ en pannenkoeken, de fijne spelletjes in de klassen, de toffe taalopdrachten op en naast het grote podium…
Bij deze wil ik nogmaals iedereen danken voor uw massale aanwezigheid en de vele positieve dankbetuigingen die ik van jullie mocht ontvangen!
Patrick De Smet, directeur

U vindt prachtige foto’s bij ‘De school in Beeld’.
Video

Is ‘buitengewone’ zorg in het ‘gewone’ onderwijs haalbaar?

Beste ouder(s)
Volgend schooljaar wordt het M-decreet (Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) toegepast. Hierdoor zullen meer kinderen en jongeren die nu in het buitengewoon onderwijs school lopen, in het gewone onderwijs terecht komen.
Maar is het ‘gewone’ onderwijs klaar om de extra zorg op te nemen voor deze kinderen met beperkingen? We horen regelmatig dat er nu al te weinig omkadering is om voldoende aandacht te kunnen geven aan de zwakkere leerlingen of kinderen met leer- of andere moeilijkheden. In hoeverre zal de zorg voor deze kinderen gegarandeerd kunnen worden?
Mevrouw Van Hecke zal ook ingaan op de problematiek van kansarmoede in het onderwijs. Armoede treft één kind op tien in Vlaanderen. Opvang en begeleiding van deze kinderen betekent voor de school een extra en bijzonder moeilijke opdracht. Wat zijn hier de huidige en te verwachten maatregelen?
Een boeiende avond over de uitdagingen voor het onderwijs in de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren die op één of andere manier bijzondere aandacht nodig hebben.
Zeker de moeite om eens te komen luisteren!

Patrick De Smet, directeur

Taalquiz op 7 maart om 20 uur op onze school

Beste ouders
Zaterdag 7 maart gaat om 20 uur een taalquiz voor volwassenen door op onze school. We zoeken leerkrachten en ouders om deel te nemen. U vormt een groepje met 4 personen. Deelnemen kost € 10 per ploeg. U kunt prachtige prijzen winnen.

Projectweek = Poëzieweek

Beste ouders,
Via onderstaande brochure gaan onze leerkrachten in februari aan de slag met ‘Gedichten’. Het thema van dit jaar is:’Met zingen is de liefde begonnen’ Bent u ook benieuwd wat ze ervan gaan terecht brengen, kom dan alvast kijken naar onze ‘Poëzietentoonstelling’ op vrijdag 13 februari 2015. In de namiddag kunt u alvast een impressie opdoen, samen met een tasje koffie en een stukje taart. Noteer deze datum alvast in uw agenda: Poëzietentoonstelling op vrijdag 13 februari 2015 tussen 14 en 17 uur!
Patrick De Smet, directeur

Winterkrant 2014

In bijlage vinden jullie de wintereditie van ons ‘Nieuwsgiertje’.
Alvast veel leesplezier,
Patrick De Smet, directeur

Sint én musical waren een gigantisch succes!

Beste ouder(s),
Tal van ouders stuurden me een mailtje om de leerkrachten en de werkgroepen te bedanken voor deze prachtige feesten van Sint en musical.
De leerlingen van onze lagere school hebben enorm genoten van de musical ‘Het Oneindige Verhaal!’ Deze musical werd gekenmerkt door prachtige kostuums, verrassende decors, ongedwongen acteer- en zangprestaties van onze leerlingen. Wie wenst kan de DVD bestellen door € 10 mee te brengen in een briefomslag met daarop: DVD ‘Het Oneindige Verhaal’ + naam van de leerling + naam van de klas.

U vindt de foto’s van beide feesten onder het tabblad foto’s en nieuws: de school in beeld!

Stakingsmededeling

Beste ouder(s),

Een groot deel van onze leerkrachten doen mee aan de algemene staking van maandag 15 december. Bijgevolg zal er géén les gegeven worden. De redenen waarom een deel van onze leerkrachten zullen staken: versnipperende opdrachten, de indexsprong van 2%, het terugschroeven van gedeeltelijke loopbaanonderbreking, langer werken voor minder pensioen.

Mogen we vragen aan de ouders om zo veel mogelijk uw kind(eren) op maandag 15 december thuis te houden aangezien de school geen normaal lesverloop kan garanderen en bij gebrek aan personeelsleden ook niet kan voorzien in voldoende opvang.

Patrick De Smet, directeur
in opdracht van het schoolbestuur

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's