Nieuwsbrieven

Projectweek in het teken van WERELDBURGERSCHAP

Beste ouder(s)
In de week van 5 t.e.m. 9 februari gaat onze projectweek door. De kleuters en kinderen van de lagere school gaan dan samen met hun juf/meester op wereldreis. Gedurende deze week worden een aantal activiteiten geprogrammeerd in het teken van ‘wereldburgerschap’. Hierbij worden onder meer volksdansen aangeleerd uit verschillende werelddelen, worden in de klas mogelijks kook-, knutsel of muzische activiteiten met een internationaal karakter geprogrammeerd, wordt voor de leerlingen van L1-2-3 een touwproject voorgesteld, wordt voor de leerlingen van L4-5-6 een BD-quiz van gastland Oeganda georganiseerd.
Een aantal van deze zaken zult u trouwens zelf kunnen komen bekijken tijdens ons schoolfeest van zondag 27 mei. Houd alvast deze datum vrij!
Deze projectweek krijgt hierbij ook een feestelijk karakter door een leuke opstart en afsluiter: op maandag 5 februari mogen de leerlingen komen smullen van de lekkere pannenkoeken (in samenwerking met leden van de ouderraad) en op vrijdag 9 februari kunnen jullie in de namiddag uw bestelde taarten komen afhalen in de turnzaal van de lagere school. We danken allen voor uw financiële bijdrage.
Patrick De Smet, directeur
& het voltallige schoolteam

Pakistanproject ‘Kinderen helpen kinderen’

Beste ouder(s)
Beste leerling(en)

Hieronder leest u een fotoverslag hoe het geld van onze wondpleisterverkoop wordt besteed in het Saint Joseph internaat in district Kashur, Pakistan. “Dank zij de inzet van jullie school kunnen we een gans jaar de werking van het internaat financieren alsook de renovatie van het dak realiseren.”
Pater Leopold Evens, missionaris
Herbert Donckers, coördinator Euro Comité vzw

Verkiezingen leerlingenraad 2017-2018

Beste ouder(s)

Op 23 oktober gingen de verkiezing door van de leerlingenraad. De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alles wat leerlingen aanbelangt: het schoolreglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid, het studieaanbod … De school is niet verplicht om de voorstellen van de leerlingenraad ook echt uit te voeren. Een school is wel verplicht om te luisteren naar de ideeën van de leerlingenraad. De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Vlnr: Luka Meganck (L6B), Merijn Willaerts (L6A), Alexander Debruyne (L5C), Lotte Vander Stricht (L5B), Milan De Groodt (L5A), Lize Van Hoecke (L4B) en Quentin Cooreman (L4A).

Tablets

Dankzij de inspanningen van onze school, kunnen onze kinderen met de laatste nieuwe technologie aan de slag!

De nieuwe tablets worden gretig gebruikt in alle klassen!

 

Boerenkrijgontbijt met spek en eieren

Beste ouder(s)

De gezinsbond van Overmere organiseert in samenwerking met de school een Boerenkrijgontbijt op zondag 15 oktober van 8 tot 10 uur. Inlichtingen en inschrijven tot en met 8 oktober bij een van volgende bestuursleden van de gezinsbond: Kristien De Schryver (09/367 83 99), Daniël Rogiers (09/367 82 43) of Jens De Vos (0497/52 28 11). Aansluitend gaat om 10.30 uur een gezinsviering door in de OLV-kerk van Overmere. We maken er opnieuw een mooi weekend van!

Patrick De Smet, directeur

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's