Verkiezingen leerlingenraad 2017-2018

Beste ouder(s)

Op 23 oktober gingen de verkiezing door van de leerlingenraad. De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alles wat leerlingen aanbelangt: het schoolreglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid, het studieaanbod … De school is niet verplicht om de voorstellen van de leerlingenraad ook echt uit te voeren. Een school is wel verplicht om te luisteren naar de ideeën van de leerlingenraad. De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Vlnr: Luka Meganck (L6B), Merijn Willaerts (L6A), Alexander Debruyne (L5C), Lotte Vander Stricht (L5B), Milan De Groodt (L5A), Lize Van Hoecke (L4B) en Quentin Cooreman (L4A).

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's