Previous Image
Next Image

info heading

info content

Ouderraad

 

Ouderraad

Vrije Basisschool Overmere

Wij zijn een groep enthousiaste ouders met een gezonde belangstelling voor het schoolleven van onze kinderen. Zo helpen we de school te ondersteunen door op vrijwillige basis mee te helpen aan een aantal gedeelde activiteiten. Daarnaast organiseren we als ouderraad ook een aantal eigen activiteiten. De ouderraad is een sociaal gebeuren. Je ontmoet andere ouders en je leert de schoolwerking beter en op een andere manier kennen. We willen ook een spreekbuis zijn voor ouders en leerlingen om zo hun belangen te behartigen.

Hoe zijn we georganiseerd?

Per schooljaar zijn er 4 vergaderingen. Alle leden van de ouderraad worden hierop uitgenodigd. De directeur en een aantal leerkrachten zijn hierop eveneens aanwezig. We bespreken de stand van zaken van de verschillende activiteiten. Variapuntjes of extra info omtrent de schoolwerking komen op het einde van de vergadering aan bod.

Hoe gaan we te werk?

De ouderraad bestaat uit een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de activiteiten voor en werken deze verder uit. Daarnaast ondersteunen ook andere leden de werking op de dag van de activiteit.

Er is ook een dagelijks bestuur. Hierin zitten naast een voorzitter en ondervoorzitter ook een secretaris die de verslagen van de vergadering maakt, een penningmeester die de financiële kant opvolgt en 2 ondersteunende leden.

Wie kan lid worden?

Alle ouders die kind(eren) hebben op onze school kunnen lid worden van de ouderraad. Bij het begin van elk schooljaar kan je inschrijven via een brief die meegegeven wordt met jouw kind.

Dus als je ook meer betrokken wil worden bij het schoolgebeuren, je ervaring of vragen met ons wil delen, zullen wij je met open armen ontvangen want een goede school heeft “betrokken” ouders nodig.

Wat is de Nieuwsgiertjesbeurs?

De Nieuwsgiertjesbeurs is een eigen initiatief van de ouderraad en kan reeds terugblikken op een lange traditie. Tijdens de beurs kun je bij ons terecht voor meer dan alleen maar posters. Je kan ook  kiezen uit een uitgebreide collectie kinderboeken, gerangschikt op AVI-leesniveau. Er zijn ook voorlees- en prentenboekjes voor de allerkleinsten.

Hoe werkt de werkgroep “musical”?

Om de musical-voorbereidingen op te starten, beginnen we altijd met een eerste vergadering samen met de directeur en een aantal betrokken leerkrachten. Werkbriefjes worden opgemaakt en uitgedeeld, data worden vastgelegd om onder meer het decor te schilderen en de werkplanning voor op de musicaldag zelf, wordt samengesteld.

De leden van de werkgroep bereiden het decor voor. D.w.z. dat de tekeningen, die op de witte panelen worden geprojecteerd,  omlijnd worden. De daarop volgende schilderwerken zorgen ervoor dat het decor in al zijn facetten tot leven komt.

De avond vóór de musical moeten de bar in de refter en de stoelen in de feestzaal klaargezet worden en op de dag zelf breekt de musical los!

Ieder lid neemt zijn plaats in zodat alles op wieltjes loopt. Je zit steeds figuurlijk op de eerste rij wat betreft het verhaal, de muziek en de weetjes over de musical.

Je maakt het letterlijk allemaal mee achter de schermen!

Hoe starten we het nieuwe jaar?

Elk jaar staan de deuren open voor iedereen om te klinken op het nieuwe jaar! De Nieuwjaarsreceptie wordt steeds gecombineerd met een boeiende spreker. Tijdens de voordracht kan je genieten van een natje en een droogje. Nadien is er nog gelegenheid voor een leuke babbel. Dit wordt u gratis aangeboden door de ouderraad. Leerkrachten en ouders zijn eveneens welkom!

Hoe vieren we Lichtmis?

Bij Lichtmis (2 februari) horen traditioneel pannenkoeken!

Bij de activiteit “Pannenkoekenbak” worden alle kinderen van de school

door de ouderraad op een lekkere pannenkoek getrakteerd. Enkele bereidwillige ouders brengen alle nodige ingrediënten samen tot een pannenkoekenbeslag. Op grote bakplaten worden dan de pannenkoeken gebakken. Na de middag worden de klassen één voor één uitgenodigd in de refter om pannenkoeken te komen eten. En dat het hun smaakt …

 

Met Lichtmis is geen vrouwke zo arm, of ze maakt haar panneke warm!

Wat doet de werkgroep “Schoolfeest”?

Ieder jaar wordt er op onze school een heus feest georganiseerd.

Om dit goed te laten verlopen is er een werkgroep opgericht die ervoor zorgt dat deze dag perfect verloopt. Dit vergt natuurlijk wat voorbereiding. Gelukkig zijn er de directeur en  een team van leerkrachten die het programma samenstellen. We helpen met een aantal ouders aan de organisatie van het schoolfeest door naar sponsoren te zoeken, een taakverdeling op te stellen en natuurlijk massaal de handen uit de mouwen te steken op de dag zelf zodat een topfeest verzekerd is.

Wat doet de werkgroep “Red-Je-Rug”?

DSC07524.JPG

Door minstens 3 maal per jaar de boekentassen van onze kinderen te wegen, vestigen we de aandacht op dit onderschat probleem. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een boekentas voor een leerling best niet zwaarder mag wegen dan 10% van het gewicht van het kind. Onaangekondigd staan een aantal ouders klaar aan de schoolpoort, gewapend met een set weegschalen. Zo kunnen we nagaan of de boekentassen niet te zwaar geladen zijn.

 Wat doet de werkgroep “Gezellige Speelvogels”?

Per graad wordt er een namiddag georganiseerd waar de leerlingen gezelschapsspelletjes kunnen spelen. Enthousiaste ouders begeleiden de leerlingen tijdens het spel en met hun hulp  worden ook nieuwe gezelschapsspelletjes ontdekt als alternatief voor smartphone of computer.

 

Wat doet het “Kriebelteam”?

Kriebel, kriebel in het haar …

de kriebelmama’s zijn daar.

 

Een 5-tal keer per jaar

staan we met een aantal mama’s

voor een inspectie klaar.

 

Naar luizen en neten gaan we op zoek

want dat vinden we niet zo’n aangenaam bezoek.

 

We worden in de klassen telkens blij begroet,

een hoofdmassage doet steeds goed.

 

Vind je thuis een luizensticker in de agenda of boekje,

dan vragen we van de ouders zelf nog een onderzoekje.

 

Het hebben van luizen en neten is geen taboe meer,

erover praten en proberen verhelpen doet veel meer.

 

Wat doet de werkgroep “verkeersveiligheid”?

In de donkere maanden proberen we onze kinderen attent te maken op de gevaren van het verkeer. We doen dit o.a. door controles aan de schoolpoort op het dragen van fluo, helm en verlichting.

Er wordt ook een leuke flyer meegegeven die de kinderen duidelijk maakt wat de gevaren zijn in het verkeer.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de activiteiten?

Het spreekt voor zich dat alle opbrengsten gebruikt worden voor de schoolwerking! Zo worden het busvervoer naar het zwembad, fluolinten, turn T-shirt voor het eerste leerjaar en de dactylolessen van het vierde leerjaar bekostigd. Er worden elastomappen aangekocht voor alle leerlingen. Bovendien wordt er jaarlijks een mooie som voorzien voor een investering in de klas of op de speelplaats.

 Hoe bedanken we het schoolteam voor hun inzet?

Ieder jaar opnieuw bedanken we de leerkrachten en dit met een kleine attentie op “de dag van de leerkracht”. We bedanken hen op 5 oktober. Hoe we dit doen blijft een verrassing.

Hoe bedanken we de leden van de ouderraad voor hun inzet?

Het jaar wordt afgesloten met de Zomaaravond voor de leden van de ouderraad en het schoolpersoneel. Dit is een gezellige avond met een etentje en een streepje muziek.

Waar vind ik foto’s van de ouderraad?

Foto’s van de ouderraad kunnen geraadpleegd worden op de facebookpagina of op de website van de school.

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's