Previous Image
Next Image

info heading

info content

Week van 4 tot 8 mei (L4)

AFSTANDSLEREN L4

MAANDAG 04/05/2020

VAK

ONDERWERP + STAPPENPLAN

MATERIAAL

LINKS

CORRECTIE

MOET

Nederlands

Spelling : Woordpakket 17

 1. Lees eerst de 20 woorden luidop op pg 49 in je werkboek
 2. Lees de spellingweters in de kaders.
 3. Maak nu de oefeningen pg 49-50 (nr1-2-3-4-5)
 4. Verbeter je werkboek met de correctiesleutel. Doorstreep de foute woorden, en schrijf het woord opnieuw. Kijk terug na.
 • Werkboek

Bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

Tussendoortje

Beweging

Zie rooster turnleerkracht

MOET

Wiskunde

Werkschrift E : Blok 10 les 116 : Kommagetallen delen door natuurlijke getallen.

 1. Bekijk het filmpje bij je bingeltaken: Cijferend delen met kommagetallen.
 2. Maak de oefeningen op pg 70-71-72 (nr 1-2-3-4-5)
 3. Verbeter na elk nummer de oefeningen met de correctiesleutel. Indien ze fout is gom je de oefening weg, doe de correctiesleutel weg en maak de oefening opnieuw. Verbeter de hermaakte oefeningen opnieuw.

Werkboek

Bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Bingeltaken

Bingel

MAG

Muzo

Opdrachtkaart kunst : Paul Klee

 1. Bekijk bijlage 9
 2. Volg de stapjes.
 3. Breng je tekening achteraf mee naar school.

Bijlage 9

Tekenblad

MOET

Ticken

Ticken les 27

 1. Elke dag een oefening van les 27

Ticken.be

MAG

Wiskunde

Rekenboek E pg. 36-37 (nr 6 en 7)

Verbeter met correctiesleutel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

DINSDAG 05/05/2020

MOET

Nederlands

Taal : Oefeningen met het woordenboek (bijlage 3)

 1. Bekijk het filmpje bij je bingeltaken : Woordenboek.
 2. Zoek de woorden (van bijlage 3 in je taalbundel) in je woordenboek aan de hand van de trefwoorden bovenaan je woordenboek.
 3. Maak de oefeningen. Noteer de trefwoorden en dan enkel de betekenis. Niet te veel maar ook niet te weinig!
 4. Verbeter met de correctiesleutel.

Taalbundel

WOORDENBOEK

Bingel

Verbeteren met bundel correctiesleutels taal.

TUSSENDOORTJE

Zie rooster turnleerkracht

MOET

Wiskunde

Werkboek F : les 122 :Tabellen en grafieken aflezen en samenstellen.

 1. Bekijk het filmpje bij je bingeltaken : tabellen en grafieken.
 2. Maak de oefeningen pg. 9-10-11 (nr 1-2-4a)
 3. Verbeter met de correctiesleutel. Doorstreep de foutieve oefeningen, doe de correctiesleutel weg en maak de oefening opnieuw. Verbeter terug.

Werkboek F

Bingel

Online contact in de namiddag : zie mail

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Nederlands

Spelling : Woordpakket 17

 1. Schrijf de woorden van woordpakket 17, 2 keer in je leerschrift

Werkboek

leerschrift

MAG

Maak een woordzoeker, 7 verschillen en cijferpasser.

Zie bijlage 10

Bijlage 10

MOET

Kaartje + werkje moederdag : zie mail (zeker tegen zondag afmaken!!!)

Mail

MAG

Bingeltaken

Bingel

MAG

Wiskunde

Rekenboek E pg 37 nr 8

Verbeter met de correctiesleutel.

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

WOENSDAG 06/05/2020

MOET

Nederlands

Spelling : Woordpakket 17

 1. Maak de bingeltaak woordpakket 17 : woordpakket 17, flitsdictee en woordenschat

Bingel

MOET

Wiskunde

Werkboek F : Blok 11 : les 123 : Het gemiddelde berekenen.

 1. Bekijk het filmpje bij je bingeltaken :Het gemiddelde berekenen.
 2. Bekijk ook het filmpje op Xnapda : het gemiddelde.
 3. Maak de oefeningen in je werkboek pg. 13 (nr 3en 4) Nummer 4 mag met de zakrekenmachine.
 4. Verbeter na elk nummer met de correctiesleutel. Doorstreep de foutieve oefeningen, doe de correctiesleutel weg en maak de oefening opnieuw. Verbeter terug.

Werkboek

Bingel

Xnapda

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/het-gemiddelde

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Muzo

Is er wat aan de hand met deze foto’s?

Volg de stapjes van bijlage 11

Bijlage 11

Blad papier

Tijdschriften

MOET

Nederlands

Thema 8 : les 8: Babyboom

 1. Lees de geboortekaartjes in je lesboek pg. 38-39
 2. We gaan van deze kaartjes een schema maken in je boek pg. 69 nr 1
 3. De titel bovenaan je schema zijn van links naar rechts : voornaam, naam, grootte, gewicht, adres, geboortedatum, geslacht. Vul deze in.
 4. Probeer van elk geboortekaartje de gegevens in te vullen. Soms kan je niets invullen omdat het niet op het kaartje staat. Opgelet bij geslacht kan je kiezen tussen meisje ♀ en jongen  ♂ .
 5. Verbeter met de correctiesleutel.

Lesboek

Taalboek

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Bingeltaken

Bingel

MAG

Wiskunde

Rekenboek F : pg 14 nr 5 met zakrekenmachine

Bewegingsopvoeding

Zie rooster turnleerkracht

DONDERDAG 07/05/2020

MOET

Nederlands

Spelling : dictee

 1. Maak de bingeltaak van woordpakket 17 : luisterdictee

Bingel

MOET

Nederlands

Taalbundel : bijlage 4

 1. Bekijk het filmpje bij je bingeltaken : Persoonsvorm, tijd van een werkwoord, vorm van een werkwoord en werkwoord.
 2. Maak de oefeningen in bijlage 4
 3. Verbeter met de correctiesleutel.

Taalbundel : bijlage 4

Bingel

Verbeteren met bundel correctiesleutels taal.

TUSSENDOORTJE

Beweging

Zie rooster turnleerkracht

MOET

Wiskunde

Werkboek F : les 126 : Hoofdrekenen : Alle bewerkingen met natuurlijke getallen.

 1. Maak de oefening in je werkboek pg. 22 . Enkel de optellingen en de aftrekkingen.
 2. Maak je tussenstappen voor hoofdrekenen in je leerschrift. Maak geen kettingen en noteer alles netjes.
 3. Verbeter met de correctiesleutel. Doorstreep de foutieve oefeningen, doe de correctiesleutel weg en maak de oefening opnieuw.

Werkboek F

Leerschrift

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Bingeltaken

Bingel

MAG

Maak 1 woordzoeker, doolhof en puzzelfun.

Bijlage 12

MAG

Wiskunde

Rekenboek E pg 38 nr 9

Verbeteren met correctiesleutel.

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

VRIJDAG 08/05/2020

MOET

Wiskunde

Werkboek F : Les 127 : Gewicht meten met ton, kg en g.

 1. Bekijk het filmpje bij je bingeltaken : Gewichten.
 2. Maak de oefeningen pg. 25-26-27 (nr. 1,2,3,4,5 en 6)
 3. Verbeter met de correctiesleutel. Doorstreep de foutieve oefeningen, doe de correctiesleutel weg en maak de oefening opnieuw. Verbeter terug.

Werkboek F

Bingel

Online contact in de voormiddag: zie mail

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Speel eens het coronaganzenspel met je gezin.

Groot A3-blad

In je pakket

MOET

Taal

Taalbundel : bijlage 5

 1. Bekijk het filmpje bij je bingeltaken : Tabellen en grafieken (indien je de eerste oefeningen te moeilijk vindt) en zinnen aanvullen.
 2. Maak de oefeningen bijlage 5 in je taalbundel.

Taalbundel : bijlage 5

Bingel

Verbeteren met bundel correctiesleutels taal.

MAG

Bingeltaken

Bingel

MAG

Beweging

Zie rooster turnleerkracht

Veel succes! | SHD

Veel succes bij het maken van deze taken !!!!

Fijne moederdag voor alle mama’s!!!!!

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's