Previous Image
Next Image

info heading

info content

Week van 4 tot 8 mei (L5)

AFSTANDSLEREN L 5

MAANDAG 04/05/2020

VAK

ONDERWERP + STAPPENPLAN

MATERIAAL

LINKS

CORRECTIE

Live moment om 14 uur

MOET

Wiskunde

Les 98: Romeinse cijfers

 1. Bekijk de rekenwijzer nr.1c
 2. Bekijk het instructiefilmpje in je bingeltaak
 3. Werkboek p.11 t.e.m.p.13 oef.1 tot 3 + oef.5
 4. Verbeter je werkboek met de correctiesleutel met groene balpen. Zet een rood kruis voor de opdrachten die je niet begrijpt en noteer er eventuele vragen bij.

Werkboek E

Rekenwijzer

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Wiskunde

Les 98: Romeinse cijfers

 1. Werkboek p.12-13: oef.4 en oef.6

Werkboek E

Rekenwijzer

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Nederlands

Spelling: WP 19

 1. Werkboek p.51 (rubriceeroefening)
 2. Werkboek p.52 (oefeningen maken)

Spellingwerkboek

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

TUSSENDOORTJE

Beweging

Zie mail meester Lieven en juf Greet

Buiten spelen

MOET

Wero

Oefenen voor de grote verkeerstoets

Code in agenda

www.groteverkeerstoets.be

MOET

Frans

Unité 17

 1. Luisteren en spreken: basistekst
 2. Luisteren en spreken: je comprends
 3. Woordjes inoefenen

Livre

Cahier

woordkaartjes

bingel

DINSDAG 05/05/2020

VAK

ONDERWERP + STAPPENPLAN

MATERIAAL

LINKS

CORRECTIE

Live moment om 14 uur

MOET

Wiskunde

Les 101: De ongelijke verdeling

 1. Bekijk de rekenwijzer nr.31
 2. Bekijk het instructiefilmpje
 3. Werkboek p.20 t.e.m.p.22 oef.1 tot 3
 4. Verbeter je werkboek met de correctiesleutel met groene balpen. Zet een rood kruis voor de opdrachten die je niet begrijpt en noteer er eventuele vragen bij.

Werkboek E

Rekenwijzer

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Wiskunde

Les 101: De ongelijke verdeling

 1. Werkboek p.22 oef.4

Werkboek E

Rekenwijzer

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

TUSSENDOORTJE

Beweging

Zie mail meester Lieven en juf Greet

Buiten spelen

MOET

Nederlands

Spelling: ww.taak 19

Rood mapje

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Frans

Unité 17

 1. Luisteren en spreken: de basistekst
 2. Luisteren en spreken: je comprends
 3. Luisteren en spreken: het werkwoord ‘aller’
 4. Het werkwoord ‘aller’ schrijven in het gele mapje en oefenen

Livre

woordkaartjes

Cahier

Geel mapje

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Nederlands

Thema 9: les 1: Pokiustreinen

 1. Taalboek p.46 t.e.m.p.48 bekijken
 2. Werkboek p.81+p.82: oef.1tot oef.6

Werkboek taal

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Nederlands

Thema 9: les 1: Pokiustreinen

 1. Werkboek p.82: oef.7+oef.8

Werkboek taal

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Wero

Oefenen voor de grote verkeerstoets

Les 14: De aarde draait

Bekijk het filmpje via de link en maak daarna de quiz die onder het filmpje te vinden is.

https://schooltv.nl/video/snapje-hoe-de-aarde-draait/#q=de%20aarde%20draait

Code in agenda

www.groteverkeerstoets.be

WOENSDAG 06/05/2020

VAK

ONDERWERP + STAPPENPLAN

MATERIAAL

LINKS

CORRECTIE

MOET

Wiskunde

Les 111: Cijferen: natuurlijke getallen delen door kommagetallen

 1. Bekijk de rekenwijzer nr.19c-f
 2. Bekijk het instructiefilmpje ‘cijferend delen door kommagetal zonder rest’
 3. Werkboek p.54 t.e.m.p.56: oef.1+2

Werkboek E

Rekenwijzer

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Wiskunde

Les 111: Cijferen: natuurlijke getallen delen door kommagetallen

 1. Werkboek p.56 oef.3

Werkboek E

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

TUSSENDOORTJE

Beweging

Zie mail meester Lieven en juf Greet

Buiten spelen

MOET

Nederlands

Spelling: WP 19 1X schrijven

Rood mapje

MOET

Frans

Unité 17

 1. Bingeltaak: être-avoir-aller
 2. Cahier: p.64: ex.1a

Livre

cahier

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Nederlands

Thema 9: les 1: Bezemvoetbal

 1. Taalboek p.48: Bekijk de tabel
 2. Werkboek p.83-84 oef.9-10-11-12 en 15

Werkboek taal

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

DONDERDAG 07/05/2020

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

VAK

ONDERWERP + STAPPENPLAN

MATERIAAL

LINKS

CORRECTIE

Live moment om 14 uur

MOET

Wiskunde

Les 112: Afstand – Tijd – Snelheid

 1. Bekijk de rekenwijzer nr.37
 2. Bekijk het instructiefilmpje ‘de relatie tussen afstand, tijd en snelheid’
 3. Werkboek p.58 tot p.59 oef.2 + oef.3

Werkboek E

Rekenwijzer

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Wiskunde

Les 112: Afstand – Tijd – Snelheid

 1. Werkboek p.59 oef.4

Werkboek E

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

TUSSENDOORTJE

Beweging

Zie mail meester Lieven en juf Greet

Buiten spelen

MOET

Nederlands

Spelling: WP 19 1X schrijven

Rood mapje

MOET

Frans

Unité 17

 1. Luisteren en spreken: de basistekst
 2. Luisteren en spreken: je comprends
 3. Bingel: voorzetsels
 4. Cahier: p.66: ex.5

Livre

cahier

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Frans

Unité 17

 1. Cahier p.66: ex.6+7

cahier

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Nederlands

Thema 9: les 2: Elfentrol

 1. Werkboek p.86 tot p.88: oef.2-3 en oef.6

Werkboek taal

Bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Wero

Oefenen voor de grote verkeerstoets

Les 15: De maan draait

Bekijk het filmpje via de link.

https://schooltv.nl/video/waarom-draait-de-maan-rond-de-aarde-wisebit-van-frank-schaafsma/#q=de%20aarde%20draait

Code in agenda

www.groteverkeerstoets.be

VRIJDAG 08/05/2020

MOET

VAK

Wiskunde

ONDERWERP + STAPPENPLAN

Live moment om 14 uur

Les 113: Afstand – Tijd – Snelheid

 1. Bekijk de rekenwijzer nr.37
 2. Bekijk het instructiefilmpje ‘de relatie tussen afstand, tijd en snelheid’
 3. Werkboek p.60 tot p.62: oef.1+2

MATERIAAL

Werkboek E

Rekenwijzer

LINKS

bingel

CORRECTIE

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MAG

Wiskunde

Les 113: Afstand – Tijd – Snelheid

 1. Werkboek p.62: oef.3

Werkboek E

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

MOET

Nederlands

Spelling: WP 18+ WP 19: bingeltaken

bingel

MOET

Frans

Unité 17

 1. Luisteren en spreken: de basistekst
 2. Luisteren en spreken: je comprends
 3. Bingeltaak: vervoegingen

Livre

bingel

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's