Previous Image
Next Image

info heading

info content

Week van 11 tot 15 mei (L2)

AFSTANDSLEREN L2 – Week 10 mei

Online moment via Bingel: zie mail klasleerkracht

MAANDAG 11/05/2020
VAK ONDERWERP + STAPPENPLAN MATERIAAL LINKS CORRECTIE
MOET Nederlands Woordpakket 21 : cht/gt en g/ch

-Bekijk het filmpje heel goed. In dit woordpakket herhalen we kort de regel van WP 18 en leren we een nieuwe regel.

-Lees alle woorden en de regels op p. 47 eens goed door.

-Maak oefening 1 op p.47

Tijd voor Taal Accent- Spelling Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Ag7e7qU67bg https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/
MOET Nederlands Hoofdletter U

Bekijk het filmpje van de hoofdletter U in je takenlijst op Bingel.

Oefen de hoofdletter nu op p. 38 en 39 in je werkboek.

Karakter

Werkboek B

Bingel: filmpje Hoofdletter U
MOET Wiskunde Les 113: De tafel van 1, de maaltafel van 0.

Korte opfrissing tafel van 9 (Spring de tafel van 9), schrijf zelf een X9 oefening op en beantwoord.

Maaltafel 0 en 1

 • Schrijf nu een paar maaloefeningen op met 0.

Wat merk je aan het product? Vermenigvuldigen met 0 geeft altijd 0 als product. Geef ook een paar ‘moeilijke’ op 53 X 0 = …, …

 • Schrijf nu een paar vermenigvuldigen met 1 op een blaadje. Wat stel je vast? Als je een getal vermenigvuldigt met 1, is het product het getal zelf. Geef ook een paar moeilijke op zoals 95 X 1= …
 • Maak nu p. 56 Nr. 1, 2

De deeltafel van 1

 • Neem 8 voorwerpen en verdeel deze in 1 groepje. Hoeveel voorwerpen moeten in dat groepje? 8

8 verdelen in 1 groepje zorgt voor 8 voorwerpen in het groepje dus dat kun je ook zeggen als ‘8 gedeeld door 1 is 8’. Noteer 8: 1 =1 De deling is 8 gedeeld door 1. Het quotiënt van 8 en 1 is 8. Herhaal nog eens met andere getallen.

 • Maak nu p. 56 nr. 3,
 • Daarna p. 57 nr. 4, nr. 5 maalrooster
 • p. 57-58 Nr. 6 a, b, d
 • Verdieping: p. 57nr. 5 delen en p. 58 nr. 6 c
 • Maak p. 58 nr. 7, indien delen nog moeilijk laat je deze open.

Afronding. Bespreek dat je geen blokjes kan verdelen in 0 groepjes. Besluit dat er geen delen van 0 mogelijk is.

Kladblaadje, maaltafelschrift, 8 voorwerpen,

Reken MAAR p. 56-58.

Maaltafelkaartjes x 1 en x 0

MOET Wiskunde WEEKTAAK: Maak tegen vrijdag de herhalingsbundel van de bewerkingen. Werkbundel

(Mail)

Zie correctiebundel
TUSSENDOORTJE Beweging/muzo/… Vraag of je je mag verkleden in een piraat met spullen die je thuis hebt, kijk naar het volgende liedje van Aadje piraatje en zoek leuke bewegingen bij het lied. We kunnen het dan vrijdag eens aan elkaar laten zien. https://www.youtube.com/watch?v=yxlmdVn7Xlw
MAG Nederlands
 • Zoek eens op wat een gouden griffel, gouden penseel en boekenleeuw is. (vraag even of je op het internet mag zoeken) We vertellen het elkaar in het online bingelmomentje.
 • Heeft iemand het boek van “Aadje Piraatje in gevaar? “ Dan mag je dit eens laten zien.
DINSDAG 12/05/2020
VAK ONDERWERP + STAPPENPLAN MATERIAAL LINKS CORRECTIE
MOET Nederlands Thema 8 les 10 : Juist lezen

Neem je taalboek B en lees de tekst. A-lezers p. 74, B-lezers p. 75, C-lezers p. 76-77

Neem daarna je werkboek B en maak de oefeningen.

A-lezers p. 42, B p. 43 en C p. 44

Tijd voor taal accent-Taal

Taalboek B en werkboek B

MOET Wiskunde Toets tafel van 9 + extra inoefening alle tafels

Maak de toets van de tafel van 9. Mama/papa mag verbeteren en punten geven.

Oefen ook nog eens goed alle tafels in met de werkblaadjes en online op Bingel.

Toetsblad en werkblaadjes (zie mail)

Bingel: oefeningen in je takenlijst

Bingel Zie correctiebundel
MOET Nederlands Woordpakket 21 : cht/gt en g/ch

Bekijk het filmpje over de regels van dit woordpakket nog eens goed.

Maak nu de oefeningen op p. 48 in je werkboek. Laat zeker verbeteren door iemand thuis want dit zijn geen gemakkelijke oefeningen.

Tijd voor Taal- Accent Spelling Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Ag7e7qU67bg

Bingel: oefeningen in takenlijst

MAG Wereldoriëntatie Natuurspeurtocht: Maak een wandeling en neem het speurblad mee. Hoeveel dingen kun jij vinden tijdens je tocht? Kruis ze aan. Zie blad (Mail)
WOENSDAG 13/05/2020
VAK ONDERWERP + STAPPENPLAN MATERIAAL LINKS CORRECTIE
MOET Nederlands Thema 8 les 11: Juist lezen

Neem je taalboek B en lees volgende bladzijden:

A-lezers p. 78-79

B en C-lezers p. 80-83

Tijd voor Taal – Accent Taal

Taalboek B

MOET Nederlands Woordpakket 21 : cht/gt en g/ch

Neem je oefenschrift en schrijf de woorden van dit woordpakket 2 keer over. Je kunt dit ook doen door naar het filmpje te kijken en de woorden zo mee op te schrijven. Mama/papa kan natuurlijk ook als eens dicteren zonder dat je naar de woorden kijkt.

Oefenschrift https://www.youtube.com/watch?v=n4cQKTVjzlI
MOET Wiskunde Les 114: de wijzerklok aflezen tot op een kwartier

-Heeft de leerling het moeilijk met voor en over?

Teken een klok en laat hen een brug tekenen, bovenaan de klok. Duid met je vinger ‘kwart voor’ aan. Is mijn vinger al over de brug? Of staat hij er nog voor? Ga dan met je vinger over de 12 naar ‘kwart over’, via de brug. En nu? Bespreek waar de grote en kleine wijzer staat bij kwart over 3. Bespreek dit ook voor half 4 en kwart voor 4.

-Maak p. 59-60 nr. 1, 2, p. 61 3a

-Verdieping: p. 61 nr. 3b

Kleurpotloden: rood, geel, blauw en rood.

Kladblad

RekenMaar p. 59-61

Eventueel:

bingel filmpje nog eens bekijken.

MAG Dagboek: schrijf iets over moederdag in je dagboek.
MOET Nederlands Extra inoefening: verkleinwoorden

Vul de twee werkblaadjes rond verkleinwoorden in.

Werkblaadjes

(mail)

Zie correctiebundel
DONDERDAG 14/05/2020
VAK ONDERWERP + STAPPENPLAN MATERIAAL LINKS CORRECTIE
MOET Nederlands Woordpakket 21 : cht/gt en g/ch

Neem je oefenschrift en dek af waar je het woordpakket oefende. Zet het filmpje klaar en noteer de woorden die gedicteerd worden. Pauzeer het filmpje als je de woorden rustig wil opschrijven.

Mama/papa mogen verbeteren en punten geven.

oefenschrift https://www.youtube.com/watch?v=rHYUacJxhm0 Woorden en zinnen dictee: de berg, zich, de pech, de vlieg, ik zag

Ik krijg een slag in mijn gezicht.

De knecht slaat op de vlucht.

MOET Nederlands Hoofdletter Y

Bekijk het filmpje van de hoofdletter Y in je takenlijst op Bingel.

Oefen de hoofdletter nu op p. 40 en 41 in je werkboek.

Karakter werkboek B Bingel: Filmpje hoofdletter Y
MOET Wiskunde Les 116: optellen met brug.

 1. Kijk naar het filmpje. Je kan het filmpje eerst bekijken, dan opnieuw eens bekijken en soms op pauze drukken en dan je oefening maken.
 2. Vertel even over de gebouwen die je herkent. Vandaag maken we een reis langs enkele beroemde bouwwerken. Vanop elke plek versturen we een kaartje. Wat heb je nodig om op reis te gaan?
 3. Door de opgaven van nr. 1 juist op te lossen, gaan we de 4 dingen verdienen. Dan kunnen we op reis vertrekken …

Los nr. 1 op.

Heb je het juist dan kleur je het vinkje groen. Zo heb je de 4 reisbenodigdheden.

 • Kaartje sturen vanuit Parijs. TE+E met brug

Bekijk verder het filmpje en los de oefeningen op. Als je goed werkte dan zet je je naam op het kaartje en kleur je de postzegel.

 • Kaartje sturen vanuit Londen. E+TE
 • Kaartje sturen vanuit Rome TE+TE met brug.
 • Kaartje sturen vanuit Istanbul. Vraagstukjes volgens stappen oplossen.
 • Lukt het goed we maken oef. e
https://www.youtube.com/watch?v=MXxEyVwm5QI

Eventueel ter herhaling:

Filmpje TE+E met brug filmpje, kaartje Parijs,

E+TE kaartje Londen,

TE+TE kaartje Rome.

MAG Vroeg naar bed … want morgen is het een belangrijke dag! Schrijf in je dagboek hoe je je voelt of maak een tekening. Dagboek

(breng dit vrijdag mee naar school)

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's