Previous Image
Next Image

info heading

info content

De schoolraad

De schoolraad bestaat uit 3 groepen, ieder met 3 vertegenwoordigers, met name:

 • het personeel
 • de ouders
 • de lokale gemeenschap
 • de directeur wordt steeds uitgenodigd

Elke geleding (groep) heeft een eigen inbreng, een eigen visie, gekoppeld aan het respect voor de andere geledingen. De geledingen werken en bouwen samen aan een opvoedingsproject waarin het kind centraal staat. Elk lid spreekt daarbij niet uit persoonlijke naam, maar in naam van de achterban die hij of zij vertegenwoordigt en zal daarvoor moeten peilen wat er bij die achterban leeft. Het is de bedoeling dat de schoolraad een stuur-, denk- en richtgroep voor onze school is.

De samenstelling van de schoolraad

Ouders:

 • Karolien Van Laeken
 • Eva Vanneste
 • Isabelle Van Brussel

Personeel:

 • Martine Broeckhove
 • Jan Zaman
 • Daniëlle Brondeel

Lokale gemeenschap:

 • Willy De Schepper
 • Linda De Backer
 • Herwig Van de Velde
Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's