Previous Image
Next Image

info heading

info content

Openingstijden

BEGIN EN EINDE VAN DE LESSEN

In de voormiddag:
van 8.25 tot 12.05 uur.
De speeltijd in de voormiddag is voorzien voor de kleuters en de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar van 10.05 tot 10.25 uur en voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van 10.55 tot 11.15 uur.

Middagpauze:
Het middagtoezicht loopt van 12.05 tot 13.20 uur.
Kinderen die thuis eten worden ten vroegste tegen 13 uur op school verwacht.
Vergoeding : voor het middagtoezicht wordt remgeld aangerekend.

Na de middag:
van 13.20 tot 15.20 uur voor de KLEUTERS en tot 15.30 uur voor de LEERLINGEN van de LAGERE SCHOOL.
De lessen eindigen op woensdag voor alle leerlingen om 12.05 uur.
De speeltijd in de namiddag is voorzien van 15.00 tot 15.15 uur.

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt. Ook kleuters dienen tijdig op school aanwezig te zijn.

De lessen beginnen stipt om 08.25 uur in de voormiddag en om 13.20 uur in de namiddag. Het wordt geenszins geapprecieerd dat men nadien nog regelmatig de gangen betreedt!

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's