Previous Image
Next Image

info heading

info content

Voor- en naschoolse opvang

OPVANG

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

De opvang voor en na de school wordt georganiseerd door kinderclub “De Speling” en is een opvangdienst van de gemeente. Deze is zowel voor de kinderen van de lagere school als voor de kleuters.
Hij is open ’s morgens vanaf 7 uur en ’s avonds van 15.30 tot 18.30 uur. Hij is ook open ’s woensdagsnamiddags en tijdens schoolvrije dagen.
Van en naar school gaan de kinderen te voet onder begeleiding. Kinderen die niet opgehaald worden door ouders of verantwoordelijken gaan naar de opvang en worden niet alleen aan de poort achtergelaten.
Opgelet ! Wie van de opvang gebruik wil maken, is verplicht zijn kind(eren) op voorhand te laten inschrijven. Zie: http://www.berlare.be/ibo.html
Vanaf 8.10 uur zullen per speelplaats 2 leerkrachten (in beurtrol) de bewaking doen op de speelplaats. Dit betekent dat er voor 8.10 uur GEEN bewaking is op de speelplaats.
Stuur uw kind dus niet te vroeg naar school. Deze afspraak geldt ook voor ’s middags, kinderen die naar huis gaan eten, komen ten vroegste om 12.55 uur naar school !
De kinderen maken ’s morgens enkel gebruik van de ingang langs de Schoolstraat. Let wel, ’s middags en ’s avonds kunnen de kleuters langs de ingang van de Fortstraat worden afgehaald!

 

Meer info over de opvang via deze link.

 

Links

Menu van de maand Website ouderraad
Klik hier voor de foto's